#:71 Vitr��na 2 dve��ov��, 1 z��suvka, restaurovan��, velmi p��kn��

Popis:  zpt