#:70 vitrina, spodn�� a vrchn�� d��l, ve spodn��m d��lu p��ihl��dky

Popis:  zpt